Prosinec 2010

27. Myší sútra

5. prosince 2010 v 10:51 | Sal |  ukázky
Byla jedna velmi zbožná stařenka, která se modlila k Buddhovi. Jednou se vydala do chrámu, aby se od kněze naučila nějakou sútru. Kněz se usadil před oltář, že ji naučí něco výjimečného. Zavřel oči a přemýšlel, ale nic ho nenapadalo. Stařenka také seděla zamyšlená se zavřenýma očima. Když kněz oči pootevřel, uviděl myš, která vyběhla odněkud blízko oltáře. Pronesl zpěvavým hlasem: ''On čoro čoro.'' (Potichu jsi se přikradla.) Stařenka opakovala ''On čoro čoro.''
Myš uslyšela hlasy a přikrčila se. Kněz pokračoval: ''Sora fukudanda.'' (Támhle jsi se skrčila.)
Stařenka opakovala: ''Sora fukudanda.''
Hlasy myš vyrušily, a tak utíkala pryč. Kněz dodal: ''Nigejó tatte nigašiwasen do.'' (I když se snažíš, neutečeš.) A stařenka odpověděla: ''Nigejó tatte nigašiwasen do.''
Cestou domů si stařenka slova opakovala, aby je nezapomněla: On čoro čoro, sora fukudanda, nigejó tatte nigašiwasen do.''
Večer před spaním si svou sútru ještě třikrát odříkala před oltářem. V noci se dovnitř vloupal zloděj. Stařenka se tolik snažila zapamatovat si svou sútru, že ji recitovala i ze spaní. Zrovna, když zloděj vklouzl do její místnosti, říkala: ''Potichu jsi se přikradl.'' Muž se schoval za sud.
''Támhle jsi se skrčil,'' pokračovala stařenka a zloděj si pomyslel: ''Jestli tady zůstanu, můžu přijít o život.''
Obrátil se k odchodu a uslyšel: ''I když se snažíš, neutečeš.''
Zloděj vzal nohy na ramena a prchal, dokud byl ještě čas.
Vidíte, jak jsou sútry užitečné?

Strašidelný chrám v horách - Japonské lidové pohádky a pověsti. Praha: Argo, 2009. Překlad Luffer, J.